Publication detail

Astronomická refrakce - teorie a praxe

Original Title

Astronomická refrakce - teorie a praxe

Czech Title

Astronomická refrakce - teorie a praxe

Language

cs

Original Abstract

Porovnání výsledků astronomických měření s teoretickými hodnotami vypočtenými podle běžně používaných vzorců. Statistická analýza.

Czech abstract

Porovnání výsledků astronomických měření s teoretickými hodnotami vypočtenými podle běžně používaných vzorců. Statistická analýza.

BibTex


@inproceedings{BUT10589,
 author="Radovan {Machotka} and Josef {Podstavek} and Jiří {Vondrák}",
 title="Astronomická refrakce - teorie a praxe",
 annote="Porovnání výsledků astronomických měření s teoretickými hodnotami vypočtenými podle běžně používaných vzorců. Statistická analýza.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="5. Odborná konference doktorského studia",
 chapter="10589",
 edition="díl 11 - Geodézie a kartografie",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2003",
 month="february",
 pages="53",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="conference paper"
}