Publication detail

Meteorogical data analysis of the TUBO permanent GNSS station.

VOJKŮVKA, M. BUREŠ, J.

Original Title

Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO.

Czech Title

Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO.

English Title

Meteorogical data analysis of the TUBO permanent GNSS station.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá popisem webové aplikace pro datovou analýzu meteorologických dat GNSS permanentní družicové stanice TUBO. Popsány jsou všechny části meteorologického měřicího systému a základní techniky analýzy sérií meteorologických měření. Webová aplikace poskytuje všechny základní typy výstupu do textových souborů a interaktivní grafy. Podporován je výstup i do výměnného standardu RINEX.

Czech abstract

Článek se zabývá popisem webové aplikace pro datovou analýzu meteorologických dat GNSS permanentní družicové stanice TUBO. Popsány jsou všechny části meteorologického měřicího systému a základní techniky analýzy sérií meteorologických měření. Webová aplikace poskytuje všechny základní typy výstupu do textových souborů a interaktivní grafy. Podporován je výstup i do výměnného standardu RINEX.

English abstract

The contribution deals with the description of the web based meteorological data analysis of the TUBO permanent GNSS station. A description of all parts of the measuring meteorological system and basic time series analysis techniques is presented. Web interface provides various types of output – text files, interactive charts etc. The RINEX standard format is supported.

Keywords

GNSS, GPS, GLONASS, TUBO, EUREF, permanent station, meteorology, meteorological data analysis, RINEX

RIV year

2013

Released

07.02.2013

Publisher

Akademické nakladatelství CERM

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4670-0

Book

Juniorstav 2013

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT105854,
 author="Michal {Vojkůvka} and Jiří {Bureš}",
 title="Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO.",
 annote="Článek se zabývá popisem webové aplikace pro datovou analýzu meteorologických dat GNSS permanentní družicové stanice TUBO. Popsány jsou všechny části meteorologického měřicího systému a základní techniky analýzy sérií meteorologických měření. Webová aplikace poskytuje všechny základní typy výstupu do textových souborů a interaktivní grafy. Podporován je výstup i do výměnného standardu RINEX.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Juniorstav 2013",
 chapter="105854",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2013",
 month="february",
 pages="1--7",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="conference paper"
}