Publication detail

Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy

Original Title

Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy

Czech Title

Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy

Language

cs

Original Abstract

Referát pojednává o sledování skládek vzhledem k ochraně zdrojů vod a sledování vlivu výluhů ze skládek na eutrofizaci.

Czech abstract

Referát pojednává o sledování skládek vzhledem k ochraně zdrojů vod a sledování vlivu výluhů ze skládek na eutrofizaci.

BibTex


@inproceedings{BUT10583,
 author="Jitka {Malá}",
 title="Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy",
 annote="Referát pojednává o sledování skládek vzhledem k ochraně zdrojů vod a sledování vlivu výluhů ze skládek na eutrofizaci.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu",
 chapter="10583",
 institution="VUT Brno",
 year="2002",
 month="november",
 pages="49",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}