Publication detail

VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Original Title

VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU

Czech Title

VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU

Language

cs

Original Abstract

Dřevoplastový kompozit je relativně moderní materiál, který byl vyvinut s cílem získat vhodnou alternativu k masivnímu dřevu pro použití v exteriéru, odolávající vlivu povětrnostních podmínek s nízkými nároky na údržbu. Jelikož se jedná o materiál skládající se ze značné části z ropného produktu, i ve výzkumu jeho inovací se projevuje celosvětový trend uplatňování druhotných surovin. Použití regranulátu jako matrice nebo její příměsi si však vyžaduje zvýšenou pozornost zejména z důvodů plynoucích z často rozdílných vlastností primárního polymeru a stejnodruhového regranulátu, které mohou významně ovlivnit trvanlivost produktu při jeho užívání. V experimentu popsaném v tomto článku, byla sledována odolnost dřevoplastového kompozitu s polypropylénovou matricí s různým množstvím podílu polypropylénového regranulátu při vystavení snížené okolní teplotě. Primární polypropylénová matrice je vyráběna z houževnatého kopolymeru, který se v porovnání s polypropylénovým homopolymerem vyznačuje sice nižšími pevnostními charakteristikami, dosahuje ovšem zvýšené houževnatosti a odolnosti nízkým teplotám. Polypropylénový regranulát má však ve většině případů homopolymerní strukturu, jelikož jeho původní použití se uplatňuje převážně v podobě obalového materiálu. Dostupnost regranulátu kopolymeru je spíše nárazová a proto kontinuální výroba z této suroviny je obtížnější a finančně náročnější. Primární trend pevností dřevoplastového kompozitu modifikovaného příměsí regranulátu byl sledován na zkušebních tělesech vystavených 800 hodin kontinuálnímu působení průměrné teploty 15 stupňů Celsia pod nulou.

Czech abstract

Dřevoplastový kompozit je relativně moderní materiál, který byl vyvinut s cílem získat vhodnou alternativu k masivnímu dřevu pro použití v exteriéru, odolávající vlivu povětrnostních podmínek s nízkými nároky na údržbu. Jelikož se jedná o materiál skládající se ze značné části z ropného produktu, i ve výzkumu jeho inovací se projevuje celosvětový trend uplatňování druhotných surovin. Použití regranulátu jako matrice nebo její příměsi si však vyžaduje zvýšenou pozornost zejména z důvodů plynoucích z často rozdílných vlastností primárního polymeru a stejnodruhového regranulátu, které mohou významně ovlivnit trvanlivost produktu při jeho užívání. V experimentu popsaném v tomto článku, byla sledována odolnost dřevoplastového kompozitu s polypropylénovou matricí s různým množstvím podílu polypropylénového regranulátu při vystavení snížené okolní teplotě. Primární polypropylénová matrice je vyráběna z houževnatého kopolymeru, který se v porovnání s polypropylénovým homopolymerem vyznačuje sice nižšími pevnostními charakteristikami, dosahuje ovšem zvýšené houževnatosti a odolnosti nízkým teplotám. Polypropylénový regranulát má však ve většině případů homopolymerní strukturu, jelikož jeho původní použití se uplatňuje převážně v podobě obalového materiálu. Dostupnost regranulátu kopolymeru je spíše nárazová a proto kontinuální výroba z této suroviny je obtížnější a finančně náročnější. Primární trend pevností dřevoplastového kompozitu modifikovaného příměsí regranulátu byl sledován na zkušebních tělesech vystavených 800 hodin kontinuálnímu působení průměrné teploty 15 stupňů Celsia pod nulou.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105122,
 author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
 title="VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU",
 annote="Dřevoplastový kompozit je relativně moderní materiál, který byl vyvinut s cílem získat vhodnou alternativu k masivnímu dřevu pro použití v exteriéru, odolávající vlivu povětrnostních podmínek s nízkými nároky na údržbu. Jelikož se jedná o materiál skládající se ze značné části z ropného produktu, i ve výzkumu jeho inovací se projevuje celosvětový trend uplatňování druhotných surovin. Použití regranulátu jako matrice nebo její příměsi si však vyžaduje zvýšenou pozornost zejména z důvodů plynoucích z často rozdílných vlastností primárního polymeru a stejnodruhového regranulátu, které mohou významně ovlivnit trvanlivost produktu při jeho užívání.
V experimentu popsaném v tomto článku, byla sledována odolnost dřevoplastového kompozitu s polypropylénovou matricí s různým množstvím podílu polypropylénového regranulátu při vystavení snížené okolní teplotě. Primární polypropylénová matrice je vyráběna z houževnatého kopolymeru, který se v porovnání s polypropylénovým homopolymerem vyznačuje sice nižšími pevnostními charakteristikami, dosahuje ovšem zvýšené houževnatosti a odolnosti nízkým teplotám. Polypropylénový regranulát má však ve většině případů homopolymerní strukturu, jelikož jeho původní použití se uplatňuje převážně v podobě obalového materiálu. Dostupnost regranulátu kopolymeru je spíše nárazová a proto kontinuální výroba z této suroviny je obtížnější a finančně náročnější.
Primární trend pevností dřevoplastového kompozitu modifikovaného příměsí regranulátu byl sledován na zkušebních tělesech vystavených 800 hodin kontinuálnímu působení průměrné teploty 15 stupňů Celsia pod nulou.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014",
 chapter="105122",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="january",
 pages="319--321",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}