Publication detail

Documentation of setting-out and check measurement

BUREŠ, J.

Original Title

Dokumentace vytyčení a kontrolních měření

Czech Title

Dokumentace vytyčení a kontrolních měření

English Title

Documentation of setting-out and check measurement

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou dokumentace vytyčení a kontrolního měření ve výstavbě. Vychází z technických standardů, uvádí terminologické a stavebně procesní souvislosti, druhy dokumentace a obecné náležitosti protokolu o vytyčení a kontrolním měření. Součástí textu je i praktická ukázka protokolárního dokumentu.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou dokumentace vytyčení a kontrolního měření ve výstavbě. Vychází z technických standardů, uvádí terminologické a stavebně procesní souvislosti, druhy dokumentace a obecné náležitosti protokolu o vytyčení a kontrolním měření. Součástí textu je i praktická ukázka protokolárního dokumentu.

English abstract

The paper deals with problems of setting-out and check measurement documentation for construction. The paper is based on technical standards and it states terminological and construction process connections, types of documentation and general requirements for setting-out and check record. Part of the text is also a practical illustration of such setting-out record.

Keywords

documentation, check measurement, setting-out

RIV year

2013

Released

12.09.2013

Publisher

STU Bratislava

Location

Bratislava, Slovensko

ISBN

978-80-227-4032-6

Book

Inžiniersko priemyselná geodézia 2013

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex


@inproceedings{BUT104058,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Dokumentace vytyčení a kontrolních měření",
 annote="Článek se zabývá problematikou dokumentace vytyčení a kontrolního měření ve výstavbě. Vychází z technických standardů, uvádí terminologické a stavebně procesní souvislosti, druhy dokumentace a obecné náležitosti protokolu o vytyčení a kontrolním měření. Součástí textu je i praktická ukázka protokolárního dokumentu.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Inžiniersko priemyselná geodézia 2013",
 chapter="104058",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2013",
 month="september",
 pages="1--12",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}