Publication detail

Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii.

BÍLEK, P. HOBST, L. ANTON, O. ZIKMUND, T.

Original Title

Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii.

Czech Title

Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii.

Language

cs

Original Abstract

Při vývoji nedestruktivních metod na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích se používají kalibrační vzorky, které mají simulovat definovanou koncentraci drátků. Tyto vzorky, používané pro přesné nastavení měřících sond, by měly být vyrobeny tak, aby byla zaručena deklarovaná koncentrace drátků. Při měřeních na některých kalibračních vzorcích však došlo k anomálním výsledkům při měření, a proto byla pro správnou interpretaci měření použita počítačová tomografie, která umožnila stanovit přesné rozmístění drátků v kalibračním vzorku.

Czech abstract

Při vývoji nedestruktivních metod na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích se používají kalibrační vzorky, které mají simulovat definovanou koncentraci drátků. Tyto vzorky, používané pro přesné nastavení měřících sond, by měly být vyrobeny tak, aby byla zaručena deklarovaná koncentrace drátků. Při měřeních na některých kalibračních vzorcích však došlo k anomálním výsledkům při měření, a proto byla pro správnou interpretaci měření použita počítačová tomografie, která umožnila stanovit přesné rozmístění drátků v kalibračním vzorku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102685,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst} and Ondřej {Anton} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii.",
 annote="Při vývoji nedestruktivních metod na stanovení koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích se používají kalibrační vzorky, které mají simulovat definovanou koncentraci drátků. Tyto vzorky, používané pro přesné nastavení měřících sond, by měly být vyrobeny tak, aby byla zaručena deklarovaná koncentrace drátků. Při měřeních na některých kalibračních vzorcích však došlo k anomálním výsledkům při měření, a proto byla pro správnou interpretaci měření použita počítačová tomografie, která umožnila stanovit přesné rozmístění drátků v kalibračním vzorku.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013",
 chapter="102685",
 edition="Knihovnička",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2013",
 month="october",
 pages="33--42",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}