Publication detail

Classification of genomic signals using dynamic time warping

ŠKUTKOVÁ, H. VÍTEK, M. BABULA, P. KIZEK, R. PROVAZNÍK, I.

Original Title

Classification of genomic signals using dynamic time warping

Czech Title

Klasifikace genomických signálů pomocí dynamického borcení času

English Title

Classification of genomic signals using dynamic time warping

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Classification methods of DNA most commonly use comparison of the differences in DNA symbolic records, which requires the global multiple sequence alignment. This solution is often inappropriate, causing a number of imprecisions and requires additional user intervention for exact alignment of the similar segments. The similar segments in DNA represented as a signal are characterized by a similar shape of the curve. The DNA alignment in genomic signals may adjust whole sections not only individual symbols. The dynamic time warping (DTW) is suitable for this purpose and can replace the multiple alignment of symbolic sequences in applications, such as phylogenetic analysis.

Czech abstract

Klasifikační metody DNA nejčastěji používají srovnání rozdílů v evidenci DNA symbolické, což vyžaduje globální vícenásobné sekvenční zarovnání. Toto řešení je často nevhodné, což způsobuje celou řadu nepřesností a vyžaduje další zásah uživatele pro exaktní přizpůsobení obdobných segmentů. Obdobné segmenty DNA reprezentován jako signál se vyznačují podobného tvaru křivky. DNA v genomu vyrovnání signálů může upravit celých částí nejen jednotlivé symboly. Dynamické borcení času (DTW) je vhodný pro tento účel a může nahradit mnohonásobné uspořádání symbolických sekvencí v aplikacích, jako jsou například fylogenetickou analýzu.

English abstract

Classification methods of DNA most commonly use comparison of the differences in DNA symbolic records, which requires the global multiple sequence alignment. This solution is often inappropriate, causing a number of imprecisions and requires additional user intervention for exact alignment of the similar segments. The similar segments in DNA represented as a signal are characterized by a similar shape of the curve. The DNA alignment in genomic signals may adjust whole sections not only individual symbols. The dynamic time warping (DTW) is suitable for this purpose and can replace the multiple alignment of symbolic sequences in applications, such as phylogenetic analysis.

Keywords

phylogenetics, dynamic time warping, genomic signals

RIV year

2013

Released

12.08.2013

Publisher

BIOMED CENTRAL LTD

Location

London

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT101854,
 author="Helena {Škutková} and Martin {Vítek} and Petr {Babula} and René {Kizek} and Ivo {Provazník}",
 title="Classification of genomic signals using dynamic time warping",
 annote="Classification methods of DNA most commonly use comparison of the differences in DNA symbolic records, which requires the global multiple sequence alignment. This solution is often inappropriate, causing a number of imprecisions and requires additional user intervention for exact alignment of the similar segments. The similar segments in DNA represented as a signal are characterized by a similar shape of the curve. The DNA alignment in genomic signals may adjust whole sections not only individual symbols. The dynamic time warping (DTW) is suitable for this purpose and can replace the multiple alignment of symbolic sequences in applications, such as phylogenetic analysis.",
 address="BIOMED CENTRAL LTD",
 chapter="101854",
 doi="10.1186/1471-2105-14-S10-S1",
 howpublished="online",
 institution="BIOMED CENTRAL LTD",
 number="10",
 volume="14",
 year="2013",
 month="august",
 pages="1--7",
 publisher="BIOMED CENTRAL LTD",
 type="journal article"
}