Publication detail

Nové principy návrhu hydraulických strojů

Original Title

Nové principy návrhu hydraulických strojů

Czech Title

Nové principy návrhu hydraulických strojů

Language

cs

Original Abstract

Snahou konstruktérů hydraulických strojů je rozšíření pracovní oblasti vodních turbin a odstředivých čerpadel. Je známo, že v oblasti mimo optimum dochází ke ztrátě stability stacionárního proudění a ke vzniku nestacionárních kavitujících vírových struktur. Obsahem příspěvku budou úvahy o možnostech rozšíření provozního pásma hydraulických strojů netradičními změnami jejich interiéru v závislosti na nových okrajových podmínkách. Studium vírových struktur se bude opírat o nové metody jejich identifikace v závislosti na podmínkách vzniku samobuzeného kmitání kapaliny

Czech abstract

Snahou konstruktérů hydraulických strojů je rozšíření pracovní oblasti vodních turbin a odstředivých čerpadel. Je známo, že v oblasti mimo optimum dochází ke ztrátě stability stacionárního proudění a ke vzniku nestacionárních kavitujících vírových struktur. Obsahem příspěvku budou úvahy o možnostech rozšíření provozního pásma hydraulických strojů netradičními změnami jejich interiéru v závislosti na nových okrajových podmínkách. Studium vírových struktur se bude opírat o nové metody jejich identifikace v závislosti na podmínkách vzniku samobuzeného kmitání kapaliny

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT101852,
  author="František {Pochylý} and Pavel {Rudolf}",
  title="Nové principy návrhu hydraulických strojů",
  annote="Snahou konstruktérů hydraulických strojů je rozšíření pracovní oblasti vodních turbin a odstředivých čerpadel.
Je známo, že v oblasti mimo optimum dochází ke ztrátě stability stacionárního proudění a ke vzniku nestacionárních kavitujících vírových struktur.
Obsahem příspěvku budou úvahy o možnostech rozšíření provozního pásma hydraulických strojů netradičními změnami jejich interiéru v závislosti na nových okrajových podmínkách.
Studium vírových struktur se bude opírat o nové metody jejich identifikace v závislosti na podmínkách vzniku samobuzeného kmitání kapaliny",
  booktitle="Turbostroje 2013 - Současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů",
  chapter="101852",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="september",
  pages="1--12",
  type="conference paper"
}