Publication detail

Zavádění simulačního programu OPNET IT Guru do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky

Original Title

Zavádění simulačního programu OPNET IT Guru do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky

Czech Title

Zavádění simulačního programu OPNET IT Guru do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o zavádění programu OPNET IT Guru jenž slouží pro simulaci síťového prostředí do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky a poskytuje tak studentům možnost snazšího pochopení síťové problematiky.

Czech abstract

Tento článek pojednává o zavádění programu OPNET IT Guru jenž slouží pro simulaci síťového prostředí do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky a poskytuje tak studentům možnost snazšího pochopení síťové problematiky.

BibTex


@inproceedings{BUT101208,
 author="Lukáš {Langhammer} and Jan {Jeřábek}",
 title="Zavádění simulačního programu OPNET IT Guru do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky",
 annote="Tento článek pojednává o zavádění programu OPNET IT Guru jenž slouží pro simulaci síťového prostředí do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky a poskytuje tak studentům možnost snazšího pochopení síťové problematiky.",
 address="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Workshop Společných aktivit VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT - EDU ICT 2013",
 chapter="101208",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 year="2013",
 month="april",
 pages="6--12",
 publisher="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}