Publication detail

Examples, comparison and use of Highly Accelerated Life Tests

RÁŠO, P.

Original Title

Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti

Czech Title

Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti

English Title

Examples, comparison and use of Highly Accelerated Life Tests

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti

Czech abstract

Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti

English abstract

The article presents current trends in reliability testing for electronic devices. This type of testing is used to support reliability growth by identifying the weak points and critical failure modes of the product. In the given context, the paper focuses on the method of Highly Accelerated Life Testing, which is described in detail and compared with other more commonly used reliability tests.

Keywords

HALT, reliability, accelerated life test

RIV year

2013

Released

20.06.2013

Pages from

162

Pages to

170

Pages count

19

BibTex


@article{BUT100662,
  author="Peter {Rášo}",
  title="Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti",
  annote="Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti",
  chapter="100662",
  number="3",
  volume="15",
  year="2013",
  month="june",
  pages="162--170",
  type="journal article"
}