Publication detail

Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti

RÁŠO, P.

Original Title

Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti

Czech Title

Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti

Language

cs

Original Abstract

Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti

Czech abstract

Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti

Documents

BibTex


@article{BUT100662,
  author="Peter {Rášo}",
  title="Príklad, porovnanie a využitie vysoko zrýchlených skúšok životnosti",
  annote="Článok rozoberá súčasný trend skúšok bezporuchovosti elektrotechnických zariadení, ktoré sa používajú na zvyšovanie spoľahlivosti výrobkov nájdením a korekciou slabých miest a hlavných spôsobov poruchy. Zameriava sa predovšetkým na metódu vysoko zrýchlených skúšok živostnosti (HALT - Highly Accelerated Life Test), ich popis a využitie v oblasti vývoja a testovania zariadení, ako aj ich porovnanie s klasickými skúškami bezporuchovosti",
  chapter="100662",
  number="3",
  volume="15",
  year="2013",
  month="june",
  pages="162--170",
  type="journal article - other"
}