Publication detail

Efektivní komunikace v projektovém týmu

Original Title

Efektivní komunikace v projektovém týmu

Czech Title

Efektivní komunikace v projektovém týmu

Language

cs

Original Abstract

Hlavním cílem autorky je seznámit čtenáře s oblastí účinné komunikace v projektovém týmu. V jednotlivých kapitolách je čtenář postupně seznámen s klíčovými pojmy relevantními probíranému tématu, významem sebepoznání a odhadu osobnosti druhých, dále také s důležitostí správného naplánování vytčených aktivit pro bezproblémový proces vzájemné komunikace, která je považována za jeden z klíčových faktorů úspěchu projektu. Snahou autorky je podělit se o poznatky načerpané v rámci její více než desetileté poradenské praxe a získané výzkumem, jehož předmětem bylo identifikovat aspekty efektivní týmové komunikace.

Czech abstract

Hlavním cílem autorky je seznámit čtenáře s oblastí účinné komunikace v projektovém týmu. V jednotlivých kapitolách je čtenář postupně seznámen s klíčovými pojmy relevantními probíranému tématu, významem sebepoznání a odhadu osobnosti druhých, dále také s důležitostí správného naplánování vytčených aktivit pro bezproblémový proces vzájemné komunikace, která je považována za jeden z klíčových faktorů úspěchu projektu. Snahou autorky je podělit se o poznatky načerpané v rámci její více než desetileté poradenské praxe a získané výzkumem, jehož předmětem bylo identifikovat aspekty efektivní týmové komunikace.

Documents

BibTex


@misc{BUT100277,
 author="Zdeňka {Konečná}",
 title="Efektivní komunikace v projektovém týmu",
 annote="Hlavním cílem autorky je seznámit čtenáře s oblastí účinné komunikace v projektovém týmu. V jednotlivých kapitolách je čtenář postupně seznámen s klíčovými pojmy relevantními probíranému tématu, významem sebepoznání a odhadu osobnosti druhých, dále také s důležitostí správného naplánování vytčených aktivit pro bezproblémový proces vzájemné komunikace, která je považována za jeden z klíčových faktorů úspěchu projektu. Snahou autorky je podělit se o poznatky načerpané v rámci její více než desetileté poradenské praxe a získané výzkumem, jehož předmětem bylo identifikovat aspekty efektivní týmové komunikace.",
 address="CERM",
 chapter="100277",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 year="2013",
 month="march",
 publisher="CERM",
 type="course reader"
}