Patent detail

Mikrohořák pro plynový plamen obsahující keramickou kapiláru

BURŠÍK, M. ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Mikrohořáky se sestávají z tělíska obsahující regulační ventil doplněný výměnou ocelovou kapilárou. V průběhu procesu sváření dochází k neúměrné tepelné deformaci a následnému hoření konce ocelové kapiláry. Tím je omezena životnost hořáku. Tento užitný vzor řeší uvedené nedostatky úpravou mikrohořáku pomocí keramické kapiláry s vysokou teplotní odolností, kterou se podstatně prodlouží životnost hořátnost.

Keywords

hořák, plamen, kapilára, mikro, pájení, sváření, keramika

Patent number

25518

Date of registration

13.06.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www

Documents