Project detail

Digitální zvukové efekty

Duration: 01.06.1997 — 31.12.2001

On the project

Po návrhu a ověření na stavebnici signálového procesoru je daná metoda hudebního efektu zařazena do operačního systému digitálního hudebního studia metodou Plug-in a jsou testovány vlastnosti efektů na reálných signálech. Základním cílem řešení projektu je návrh metod pro vytváření digitálních hudebních efektů, jejich analýza v časové a kmitočtové oblasti a implementace na signálových procesorech Motorola řady DSP56300.

Mark

OC G6.10

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (1997-06-01 - 2001-12-31)
Káňa Ladislav, Ing.
- fellow researcher (1997-01-01 - 2001-12-31)
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (1999-01-01 - 2001-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (1997-06-01 - 2001-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- whole funder (1997-06-01 - 2001-12-31)

Results

SCHIMMEL, J.; SMÉKAL, Z.; BALÍK, M.; OBOŘIL, D.; KRKAVEC, P. Modelling Digital Musical Effects for Signal Processors, Based on Real Effect Manifestation Analysis. In Proceedings of COST-G6 conference on Digital Audio Effects DAFx00. Verona (Italy): Universita degli Studi di Verona, 2000. p. 165-170. ISBN: 88-900547-0-0.
Detail

SCHIMMEL, J., BALÍK, M. TL Audio VL1+ - Real-time simulation of multichannel tube preamplifier. 2001.
Detail

SCHIMMEL, J. Digital Synthesis by Plug-In Method in Java Media Framework Environment. In COST-G6 Conference on Digital Audio Effects DAFx-01 Proccedings. Limerick, Ireland: University of Limerick, 2001. p. 189 ( p.)ISBN: 187465363-1.
Detail

SCHIMMEL, J.; SMÉKAL, Z.; KRKAVEC, P. Optimizing Digital Musical Effect Implementation for Harvard DSP Architecture. In COST-G6 Conference on Digital Audio Effects DAFx-01 Proceedings. Limerick, Ireland: University of Limerick, 2001. p. 33-38. ISBN: 1874653631.
Detail

SMÉKAL, Z. State-Space Model of Lattice Structure with Zero State Response. In Proceeding of the 14th IASTED International Conference. první. Anaheim: ACTA Press, 1995. p. 32 ( p.)ISBN: 0-88986-212-5.
Detail

SMÉKAL, Z. Generalized Canonic Models of the Digital Filter for Digital Signal Processors. In Proceeding of the 14th IASTED International Conference Applied Informatics. první. Innsbruck: IASTED, 1996. p. 380 ( p.)ISBN: 0-88989-195-1.
Detail

VÍCH, R., SMÉKAL, Z. The Contnued Fraction IIR Digital Filter on DSP56K Family. In Proc. of the IIASTED nter. Conf. Signal and Image Processing - SIPA'96. první. Annecy: IASTED, 1996. p. 97 ( p.)ISBN: 0-88986-203-6.
Detail

SCHIMMEL, J., KÁŇA, L. Nové typy digitálních hudebních efektů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 10, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Kenton ControlFREAK – víc než jen MIDI ovladač. Muzikus, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 80-81. ISSN: 1210-1443.
Detail

SCHIMMEL, J. Formáty zvukových souborů na PC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 7, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z. Digitální hudební studio a signálové procesory 1. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 7-10. ISSN: 0036-9942.
Detail

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z. Digitální hudební studio a signálové procesory 2. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 8-11. ISSN: 0036-9942.
Detail

SCHIMMEL, J. Musical Signal Digital Synthesis Using Advanced Subtractive Synthesis. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 19/11, p. 1-10. ISSN: 1213-161X.
Detail

SCHIMMEL, J. Technologie Surround Sound 1 - formáty prostorového zvuku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 52, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z. Lattice All-Pole Structure of Digital Filters and Its Zero Input Response. Radioengineering, 1994, vol. 1994, no. 1, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SMÉKAL, Z. The Discrete System and its Models for Digital Signal Processors. Radioengineering, 1993, vol. 1993, no. 4, p. 17 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SCHIMMEL, J.; SMÉKAL, Z. Digital Audio Effects. Department of Telecommunications FEECS, Brno University of T: COST G6 project, 2001.
Detail

SCHIMMEL, J. Digital Simulation of Musical Effects Based on Transfer Characteristic Non-linearity. FEI VUT Brno: COST G6 project, 2000.
Detail

SCHIMMEL, J. Digital Musical Effect Parameter Control Using MIDI. FEI VUT Brno: COST G6 project, 2000.
Detail

SCHIMMEL, J.; KÁŇA, L. New types of Digital Effects Based on Features of Vacuum Tube Amplifiers. FEI VUT Brno: COST G6 project, 1999.
Detail

SCHIMMEL, J. Digital simulation of effects based on transfer characteristic non-linearity. In Proceedings of International Scientific Conference TSP 2000. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 199 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail