Project detail

Výzkum využití vybraných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot a dílců

Duration: 01.01.1996 — 31.12.2000

Mark

VS96107

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (1989-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Posílení výzkumu na vysokých školách
- whole funder

Results

PYTLÍK, P. Chybí název. In Výroba betónu. Košice: TU Košice, 1999. s. 135 ( s.)ISBN: 7099-438-X.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Využití metody akustické emise při sledování vlivu různých druhů ostřiv na průběh chlazení cihlářského střepu po jeho výpalu. In Construmat 99. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1999. s. 195-201. ISBN: 80-7078-64.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Brickbat aggregates for concretes - strength characteristics. In 1. Všeruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU. MOSKVA: NIIŽB, 2001. s. 1132 ( s.)ISBN: 5783400785.
Detail

MEDVECOVÁ, J. Využití asanovaného cihelného zdiva. In Třetí odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně FAST, 2001. s. 73 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. p. 497 ( p.)
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7078-647-7.
Detail

DROCHYTKA, R. Atmosférická koroze betonů. 1. 1. Praha: IKAS s.r.o., 1998. 171 s. ISBN: 80-902558-0-9.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů. In Mezinárodní vědecká konference, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Brno: VUT Brno, 1999. s. 123 ( s.)ISBN: 80-1111-111-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Exploitation of the Steel-slag for preparation masonry cements. In Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGENIERING, MATBUD 98. Krakov: Cracow University of Technology, 1998. p. 65 ( p.)ISBN: 80-1111-111-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. To Problems longtime Strength of Gypsum free cements. In VII. vědecká konference s mezinárodní účastí TU-SF Košice. Košice: TU-SF Košice, 1998. p. 25 ( p.)ISBN: 80-1111-111-1.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevností v tlaku cihel plných pálených z demolic s využitím nedestruktivních metod zkoušení. In REcykling 98. Brno: MŽP ČR, 1998. s. 28 ( s.)ISBN: 80-1111-111-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O. Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV 3 v Elektrárně Dukovany. In Sborník přednášek Sanace. Brno: SSBK, 1999. s. 183 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., HOBST, L. Posouzení vzniklých závad drátkobetonu podlahové desky. Sanace betonových konstrukcí, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 14 ( s.)ISSN: 1211-3786.
Detail

BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L. Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. s. 187 ( s.)ISBN: 80-7078-647-7.
Detail