Project detail

Regulování rozvojového území a typy regulativů

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Cílem grantového projektu "Regulování rozvojového území a typy regulativů" je přispět k inovaci předmětu "Urbanismus IV - územní plánování". Bude vytvořena databáze charakteristických regulačních plánů a výsledků jejich realizace. Utřídění podrobnějších informací bude i s komentáři a vzájemným srovnáním shrnuto v přehledných sylabech. Tento materiál bude zpracován ve dvou různých formách. Na diapozitivech pro potřeby vlastní výuky a pro www. stránky pro mimovýukové využití.

Mark

FRVŠ 0109

Default language

Czech

People responsible

Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2005-05-18 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2001-01-01 - 2001-12-31)