Project detail

Dendrologie pro architekty

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Jednou z nejdůležitějších součástí tvorby architektů je vytváření veřejných prostorů. K nim patří neodmyslitelně zeleň, která svými vlastnostmi pomáhá jejich funkčnost zajistit. Tyto vlastnosti má však pouze taková dřevina, která se nachází v dobrém zdravotním stavu, má dobrou vitalitu i statiku. Tyto charakteristiky jsou primárně ovlivněny tím, jsou-li použité taxony vhodné pro dané stanoviště. Předpokládaný projekt se bude zabývat vytvořením podkladů pro vznik nového předmětu Dendrologie pro architekty pro II. stupeň studia architektury. Tento předmět umožní architektům odborný výběr dřevin pro použití v městském prostředí na základě znalostí jejich nároků a charakteristik.

Mark

FRVŠ 026

Default language

Czech

People responsible

Čablová Markéta, Ing.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2005-05-18 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2001-01-01 - 2001-12-31)