Project detail

Počítačové modely netradičních aktivních prvků

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Projekt je určen pro studenty řádného studia a má úzkou návaznost na výzkum zabývající se využitím moderních aktivních prvků jako jsou zesilovače s proudovou vazbou (CFA), proudové konvejory (CC) transkonduktanční zesilovače (OTA, BOTA) v nové generaci aktivních filtů. Hlavním cílem projektu je na základě detailních měření uvedených prvků navrhnout jejich počítačové modely, které by byly použitelné při syntéze nových typů aktivních filtrů. Jak ukazují zkušenosti s návrhem, modely prvků dodávané výrobci součástek nejsou pro tento účel vhodné. Sučástí projektu bude také porovnání výsledků počítačové analýzy vybraných zapojení filtrů s výsledky zýskanými laboratorním měřením.

Mark

0140

Default language

Czech

People responsible

Hofírek Pavel, Ing. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - 2001-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

ZEMAN, V., HOFÍREK, P., OLŠÁK, M. Počítačové modely netradičních aktivních prvků. 1. Brno: MŠMT, 2001. s. 0 ( s.)
Detail