Project detail

Periferní zařízení pro vývojové systémy signálových procesorů Motorola

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Cílem projektu je navrhnout a realizovat periferní zařízení pro vývojové systémy digitálních signálových procesorů Motorola DSP 56K a DSP 56300, která budou umožňovat moderní zpracování vícekanálové zvukové informace pro systémy prostorového a surround (obklopujícího) zvuku, a vytvořit programové moduly umožňující jednoduché použití těchto zařízení v uživatelských programech. Tématem disertační práce řešitele je "Analýza a syntéza digitálních hudebních efektů". Projek je nadstandardní, protože se zabývá vývojem hardwaru umožňujícího realizaci i dalších digitálních hudebních efektů pro zpacování vícekanálové zvukové informace, a tím se odlišuje od obvyklé kvality a rozsahu disertační práce.

Mark

0158/2001/G1

Default language

Czech

People responsible

Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (1980-01-01 - 2001-12-31)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2001-11-30 - 2001-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

SCHIMMEL, J. Technologie Surround Sound 2 - zpracování vícekanálových zvukových formátů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 13, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Multichannel Audio Signal Processing on Motorola Digital Signal Processors. In Proceedings of the 24th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2001. Brno, Czech Republic: VUT, ESS, 2001. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail