Project detail

Inovace výuky kurzu "Číslicové zpracování akustických signálů" - F1

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

Mark

0177

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Herman Ivo, Ing., CSc. - fellow researcher
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

BALÍK, M. Late reverberation algorithms for real-time applications. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. Lednice, Czech Republic: VUT FEI Brno, 2001. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

BALÍK, M., SCHIMMEL, J. 8-Channel Surround Sound Processing in Nuendo Digital Audio Workstation. In Proceedings of the 24th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2001. Brno, Czech Republic: Utko FEI VUT, 2001. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

BALÍK, M. Zavedení výsledků výzkumu na pracovní stanici NUENDO do výuky kursu Číslicové zpracování akustických signálů. Závěrečná výzkumná zpráva FRVŠ r.č. IS410177. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M. Simulace akustických prostorů - modely pro simulace v reálném čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 2.4.2001, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BALÍK, M. Late reverberation algorithms for real-time applications. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. #5/10/2001, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail