Project detail

Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky - F1

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Výuka předmětů, zabývajících se jevy vlnové podstaty, je komplikovaná. Proto je nutné nalézt prostředky, s jejichž pomocí lze látku názorně vysvětlit. Jednou z možností jsou multimédia, která dovolují prezentovat teoretický popis zkoumaného jevu, současně nabízejí jeho počítačovou simulaci, umožňují položit studentům kontrolní otázky a vyhodnotit odpovědi. Cílem projektu je vytvořit multimediální učebnici, věnující se vybraným tématům teorie elektromagnetického pole, mikrovlnné a anténní techniky. Základní text s popisem je doplněn hypertextovými odkazy, simulačními programy a otázkami s kontrolou odpovědí. Pro zvýšení jazykové úrovně studentů jsou vybrané pasáže psány anglicky.

Description in English
The project is aimed to the development of a multimedia textbook of EM waves, antenna and microwave techniques. The basic text is accompanied by hypertext links and simulation programs. Selectad parts of the textbook are written in English.

Keywords
elektromagnetické vlny, mikrovlnná technika, multimédia, matlabovské programy

Key words in English
elektromagnetic waves, microwave techniques, multimedia, matlab programming

Mark

0157

Default language

Czech

People responsible

Škvor Zbyněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2001-01-01 - 2001-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the 16th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications ICECOM 2001. Dubrovnik (Croatia): KoREMA, 2001. p. 216 ( p.)ISBN: 95-360-3736-X.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques COMITE 2001: Industry, Research and Education Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 22 ( p.)ISBN: 80-865-8201-9.
Detail

SVAČINA, J., RAIDA, Z. Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně: výchova inženýrů pro oblast mikrovlnné a anténní techniky. In Proceedings of the International Conference of Microwave Techniques COMITE 2001: Industry, Research and Educational Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. s. 18 ( s.)ISBN: 8089582019.
Detail

RAIDA, Z. Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky. závěrečná zpráva grantového projektu č. 0157/2001. Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2001.
Detail

RAIDA, Z.; ČERNOHORSKÝ, D.; GALA, D.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; POMĚNKA, P.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Experience with the development of multimedia textbooks. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava (Slovensko): Slovak University of Technology, 2002. p. 86-89.
Detail

POMĚNKA, P., RAIDA, Z. Electromagnetic Waves and Microwave Techniques: A Multimedia Textbook. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Brno UT, 2001. p. 322 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

RAIDA, Z.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; FROEHLING, K. A Multimedia Textbook of Electromagnetic Waves: An English Version. In Workshop "Vzdělávací fórum". Praha: Československá sekce IEEE, 2002. p. 3-8. ISBN: 80-86582-07-8.
Detail