Project detail

Vývojové centrum informačních technologií signálových procesů - A

Duration: 01.01.2001 —

Mark

0128

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder