Project detail

Výzkum výkonových elektrických bezkartáčových pohonů na malé napětí pro automobilovou techniku

Duration: 01.09.2000 — 01.09.2003

On the project

Účelem projektu je nalezení a realizace optimální koncepce startergenerátoru pro spalovací motor. Řešení bude provedeno tak, aby bylo systém startergenerátoru možno využít i pro ekologicky prospěšný hybridní pohon automobilu (pouze při eventuální změně parametrů). Zaměření projektu je následující:  vývoj asynchronního a synchronního el. stroje vhodné koncepce (neobvyklá specifická návrhová kriteria)  vývoj měniče (silový obvod a řídicí elektronika)  průzkum alternativních variant řešení (nekonvenční stroje a mechanická řešení, převody a regulátory)  optimalizace systému zdroj – měnič – elektrický stroj (volba napájecí napěťové hladiny, otázka použití „ultrakondenzátoru“, výběr nejvhodnější koncepce  ověřování optimální koncepce systému na funkčním vzorku Obtížnost problematiky tkví zejména v nepříznivých napěťově-proudových poměrech daných nutností použití malého napájecího napětí palubní sítě automobilu.

Description in English
The aim of the project is to develop and realise an optimal conception of a starter-generator for a combustion machine. The solution will be carried out in accordance with the requirement to use the designed system as an ecologically beneficial hybrid drive of the car (changing some parameters eventually possible). The substantiality of the project is following:  development of an asynchronous and synchronous machine with an applicable conception (specific design criteria)  development of an inverter (power circuit + control electronics)  exploration of alternative solutions (novel electric machines, mechanic gearing and regulators)  optimisation of the system accumulator – inverter – electric machine (choice of the supplying voltage level, questions of using an “ultra-capacitor”, finding the optimum conception)  verification of the optimal system conception by testing a prototype The difficulty of these problems consists especially in disadvantageous voltage-current relations caused by using the low supplying voltage of the car board-net.

Mark

GA102/00/D013

Default language

Czech

People responsible

Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty
- whole funder (2000-01-01 - 2003-12-31)

Results

VOREL, P. Elektromoped s asynchronním motorem. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony, 2001. ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Electric scooter with an induction motor. In 14th International conference on electrical drives and power electronics. Podbánské: Merkury - Smékal Publishing House, 2001. ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. Conrol of switched-mode power supplies. In EDPE'01. Košice: Mercury-Smékal Publishing House, 2001. p. 342 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

PATOČKA, M. Zpětnovazební regulace spínaných zdrojů. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

KALINA, E., ČERVINKA, D. Induction machine for starter-generator. In Proceedings of the 8th Conference and Competition STUDENT EEICT 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 261 ( p.)ISBN: 80-214-2-116-9.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Elekrický skútr s asynchronním motorem. In Inženýrská mechanika´02. Svratka: XYZ, 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Electric scooter with an asynchronous motor. In Advanced batteries and accumulators - 3rd International conference. Brno: VUT, 2002. p. 27-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

HUTÁK, P., VOREL, P. Použití ultrakapacitoru v elektrické trakci. In SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 210 ( s.)ISBN: 80-7083-612-1.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Electric scooter with an induction motor. In 5. mezinárodní konference ekologické městské dopravy. Karlovy Vary: abc, 2002. p. 65 ( p.)ISBN: 80-000000.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. MATHEMATICAL MODELS OF THE LEVITATION ELECTROMAGNET. In EDPE 2001. Podbánské: Mercury - Smékal, 2001. p. 130 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ČERVINKA, D. STARTER-GENERATORS FOR COMBUSTION ENGINES. In EDPE 2001. Podbánské: 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ČERVINKA, D. PROBLEMATIKA STARTÉRGENERÁTORŮ V OSOBNÍCH AUTOMOBILECH. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2001. s. 175 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematické modely levitačního elektromagnetu. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2001. s. 169 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. ELEKTRICKÝ SKÚTR S ASYNCHRONNÍM MOTOREM. In EPVE 2001. Brno: 2001. s. 196 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Starter-generator for Combustion Engines with a Synchronous Machine. In 15th international conference on electrical drives and power electronics. Podbánské: Mercury-Smékal, 2003. p. 191 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Startérgenerátor pro spalovací motor s asynchronním strojem. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Vývoj synchronního stroje pro startérgenerátor spalovacího motoru. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 159 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. Traction drive of an electric vehicle using an ultracapacitor. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. A traction drive with a battery and ultracapacitor. In Advanced Batteries and Accumulators - 4rd. Brno: VUT Brno, 2003. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2083-1.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Development of a synchronous machine used as a starter-generator for a combustion engine. In International conference Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: VUT Brno, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. Eliminace proudových nárazů akumulátoru elektromobilu pomocí ultrakapacitoru. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 235 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

HUTÁK, P., VOREL, P. Ultrakapacitory v elektromobilech. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KALINA, E. Ultrakapacitory: Princip a využití ve výkonové elektronice. In EPVE 2002, celostátní konference elektrických pohonů a výkonové elektroniky. BRNO: VUT Brno, 2002. s. 175 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

VRBA, J. Spínaný stejnosměrný měnič blokující. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 157 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KALINA, E. Applications of Ultracapacitors in Electric and Hybrid Electric Vehicles. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 345 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Jednostopé elektromobily s asynchronním pohonem. Technik, 2002, č. 3, s. 10 ( s.)ISSN: 2100-616X.
Detail

Pavel Vorel, Dalibor Červinka: EVO 2; Elektrický skútr s asynchronním motorem. VUT BRNO, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. URL: ÚVEE. (prototyp)
Detail