Project detail

Spolehlivostní analýza prutových ocelových konstrukcí s oheldem na imperfekce

Duration: 01.01.2001 — 31.08.2004

On the project

V navrhovaném projektu bude navázáno na ukončený grantový projekt 103/99/P023, který byl hodnocen jako vynikající. V souvislosti s konverzí norem ENV na normy EN je často diskutována změna dílčích součinitelů spolehlivosti. V závislosti na změnách, které jsou diskutovány a zaváděny do nových norem, bude v řešeném projektu u vybraných typů ocelových konstrukcí analyzována pravděpodobnost poruchy, se kterou je konstrukce podle těchto norem navrhována. Vycházet se přitom bude zejména z návrhových podmínek spolehlivosti dle konceptu Eurokódu 1. Sledována bude přitom celková spolehlivost návrhu, tj. i s vlivem náhodného účinku zatížení. Pozornost bude zaměřena hlavně na ty vstupní imperfekce, které mají největší vliv na celkovou spolehlivost návrhu. Rozbor tohoto problému bude vyžadovat i analýzu netradičních postupů vyhodnocení citlivostní analýzy s následným srovnáním výstižnosti a přijatelnosti pro praktické úkoly. V této souvislosti bude sledován také vliv statistických závislostí mezi vstupními veliči

Mark

GP103/01/D022

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2001-01-01 - 2004-12-31)

Results

KALA, Z.; KALA, J. The Influence of Yield Strength Along the Cross Section of Rolled Beam on its Load-Carrying Capacity when Considering Lateral Buckling. In Fifth World Congress on Computational Mechanics. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 3-9501554-0-6.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Brno, Czech Republic: VUT FAST, 2002. 186 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, Z.; MELCHER, J. Problems of Statistical Steel Grade Definition. In International Colloquium, Eurosteel 2002, Coimbra. Coimbra (Portugal): Antonio Lamas, 2002. p. 1571 ( p.)ISBN: 972-98376-3-5.
Detail

FAJKUS, M., MELCHER, J., HOLICKÝ, M., ROZLÍVKA, L., KALA, Z. Design characteristics of structural steels based on statistical analysis of metallurgical products. In International Colloquium, Eurosteel 2002. Coimbra: cmm Associaco Portuguesa de Construcao Metalica e Mista, 2002. p. 1541 ( p.)ISBN: 972-98376-3-5.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Respecting The Influence of Geometrical and material Imperfections of Steel Beam when Calculating their Load-Carrying Capacity. In Stability and ductility of steel structures. Budapest: Akademia Kiado, 2002. p. 103 ( p.)ISBN: 963-05-7950-2.
Detail

KALA, Z., MELCHER, J. Problematika prokazování kvality produkce ocelových výrobků. In VII. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita Košice, 2002. s. 89 ( s.)ISBN: 80-7099-814-8.
Detail

KALA, Z. Material and Geometrical Characteristic of Steel Elements Produced in Czech Republic - Theoretical and Experimental Studies. In New Trends In Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology of Bratislava, 2002. p. 111 ( p.)ISBN: 80-227-1798-8.
Detail

KALA, Z. The Influence of Alternative Methods in EN 1990 on Reliability of a Steel Frame - a FEM Importance Sampling Solution. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means. Pardubice: Jaroslav Menšík, 2002. p. 160 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

KALA, Z. Vliv alternativních postupů v EN1990 na spolehlivost konstrukcí – stabilitní úlohy. In III. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí téma Cesty k uplatnění posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí v normativních předpisech a v projekční praxi. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 85 ( s.)ISBN: 80-02-02-01489-8.
Detail

KALA, Z. Příklad použití metody Monte Carlo při řešení Dirichletovy úlohy parciální diferenciální rovnice vázaného kroucení. In III. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí téma Cesty k uplatnění posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2002. s. 85 ( s.)ISBN: 80-02-02-01489-8.
Detail

KALA, Z. Verification of the partial reliability factors on a case of a frame with respecting random imperfections. In Metal Structures - Design, Fabrication, Economy. University of Miscolc, Hungary: Millpress, 2003. p. 19 ( p.)ISBN: 9077017755.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. The statistical correlation of material characteristics - experimental and theoretical results of hot-rolled steel beam. In Metal Structures - Design, Fabrication, Ekonomy. University of Miscolc, Hungary: Millpress, 2003. p. 23 ( p.)
Detail

KALA, Z.; KALA, J. The influence of load-carrying capacity on the length of a thin-walled steel member under torsion moment sensitivity analysis. In Quality and Reliability of Building Industry. Levoča 2003, SR: Technical University of Košice, 2003. p. 275 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KALA, Z. Sensitivity analysis of the steel member under compression. In Quality and Reliability of Building Industry. Levoča 2003, SR: Technical University of Košice, 2003. p. 269 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Experimental Study of the Fillet welds Resistance. In Staticko konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, Z. Sensitivity analysis of the steel member resistance under the combination of bending moment and torsion. In Staticko konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, Z. Use of Fuzzy Sets in Dimensioning of Structural Elements in Analysis. In Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice (SR): Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, J.; KALA, Z.; TEPLÝ, B.; ŠKALOUD, M. Theoretical and Experimental Analysis of Fatigue Resistance of Steel Girder with Welded Slender Walls. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Tatranská Lomnica-Vysoké Tatry, Slovensko: 2003. p. 145 ( p.)ISBN: 80-232-0221-9.
Detail

KALA, Z. Vliv počátečního zakřivení osy ocelového prutu na jeho únosnost. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Posudek – poruchy - havárie. Ostrava 2003: Ostrava: Dům techniky, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-02-01551-7.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza stabilitních problémů tenkostěnných konstrukcí. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Posudek – poruchy - havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. s. 157 ( s.)ISBN: 80-02-01551-7.
Detail

KALA, Z. Sensitivity of Load-Carrying Capacity of a Thin-Walled Steel Member to the Initial Curvature Shape of its Axis. In Thin-Walled Structures. Great Britain: 2004. p. 835 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Stress State in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs. In Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures. Loughborough (England, UK): 2004. p. 499 ( p.)ISBN: 0-7503-1006-5.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Influence of Initial Imperfections on the Behaviour of Thin-Walled Girders Welded of Slender Plate Elements. In International Colloquium Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Victor Gioncu. Timisoara (Romania): 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 973-638-119-6.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue behaviour of Steel Plate Girders. In 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius (Lithuania): 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Behaviour of U Profile Steel Beam Under Torsion Loading – Length Effect. In 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius (Lithuania): 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 9986-05-722-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Coupled Instabilities in Centrally Loaded Thin-Walled Columns. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 20 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Sets Theory and its Application to Structural Elements Analysis. In Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B. The Stress State in the Crack-Prone Areas of „Breathing“ Thin Walled Girders – a Sensitivity Analysis. In The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Rome (Italy): 2004. p. 265 ( p.)
Detail

KALA, Z., KALA, J. Parametric Sensitivity Analysis of the Load-Carrying Capacity on the Length of a Thin-Walled Steel Member Under Torsion. In The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Rome (Italy): 2004. p. 41 ( p.)
Detail

KALA, Z. Auxiliary Sensitivity Analysis of Steel Structures Resistance. In The 6th Slovak National Conference with Abroad Participation “Statics and Physics Problems of Structures”. Tatranská Lomnica (SR): 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 80-232-0230-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Vliv velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost při namáhaní opakovaným zatížením. In Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Metodika-aplikace-poruchy-havárie. Ostrava: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-248-0573-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D. Sensitivity Analysis of Engineering Structures. In CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004. Jyväskylä (Finland): Jyväskylä, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 951-39-1868-8.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Stabilitní problémy ocelových prutových konstrukcí – stochastický přístup Část 4: Vliv imperfekcí ocelových nosníků na jejich vzpěrnou únosnost při klopení. Stavební obzor, 2000, roč. 9, č. 9, s. 263 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; TEPLÝ, B. Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel membrs. Roczniki inžynierii budowlanej, 2002, vol. 2, no. 1, p. 71 ( p.)ISSN: 1505-8425.
Detail

KALA, Z. Vliv počátečního zakřivení osy prutu na jeho mezní stav. 2003, vol. 36, no. 1, p. 3 ( p.)ISSN: 0783-6104.
Detail

KALA, Z. Reliability of steel structures in compliance with the principles of the EN 1990 - Theoretical and Experimental Studies, Part 1. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 11, no. 1, p. 43 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Z. Reliability of steel structures in compliance with the principles of the EN 1990 - Theoretical and Experimental Studies, Part 2. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, vol. 2, no. 11, p. 115 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Zdeněk; KALA, Jiří. Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Steel Plate Girders Fatigue Limit State. 2005, vol. 38, no. 1, p. 3-13. ISSN: 0783-6104.
Detail

MAREK, P., BROZZETTI, J., GUŠTAR, M., TIKALSKY, P., KALA, Z. Reliability of a steel frame computed by stochastic FEM. In Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. The second extended edition of the book. ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, Prosecká 76, 190 00 Prague 9, Czech Republic: ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, Prosecká 76, 190 00 Prague 9, Czech Republic, 2003. p. 310 ( p.)ISBN: 80-86246-19-1. ISSN: 80-86246-19-1.
Detail

MAREK, P.; BROZZETTI, J.; GUŠTAR, M.; TIKALSKY, P.; KALA, Z. Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. In Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo simulation, Basics, Exercises, Software. 1. Brno, Czech Republic: ITAM Academy of Sciences of Czech Republic, 2003. p. 383 ( p.)ISBN: 80-86246-19-1.
Detail

KALA, Z. Určení zbytkové životnosti v závislosti na velikosti lomové houževnatosti. VUT FAST. Brno: ČVUT Praha, 2003.
Detail

KALA, Z. Spolehlivostní analýza prutových ocelových konstrukcí. VUT FAST. Brno: Praha GAČR, 2003.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. 36 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, Z. Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy. Brno, Czech Republic: VUTIUM 2003 - edice habilitační a inaugurační spisy, 2003. 36 s. ISBN: 80-214-2406-0.
Detail

KALA, J., KALA, Z. VLIV PODÉLNÉHO SVARU NA NAPJATOST UZAVŘENÉHO KROUCENÉHO TENKOSTĚNNÉHO PRŮŘEZU. In Sborník prednášok: 9.sekcia. Košice: technická univerzita v košiciach, 2002. s. 118 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail