Project detail

Výzkum a vývoj automatizovaného zařízení pro odebírání a ukládání prostorových výlisků

Duration: 01.10.2020 — 30.11.2022

On the project

Vývoj zařízení pro odebírání a ukládání prostorových výlisků od tvarových lisů, které by po snadném přizpůsobením dle zákaznických podmínek, bylo prodejné širokému spektru lisařů. Automatizace odebírání a napojení na řídící informační systémy by se snížila pracnost a odstranění práce s nízkou přidanou hodnotou.

Keywords
výroba, informační systém, průmysl 4.0

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020134

Default language

Czech

People responsible

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Levek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2020-10-19 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- whole funder (2020-06-23 - not assigned)