Project detail

Studium fyzikálně-mechanických vlastností novodobých silikátových a polymerních kompozitů se zaměřením na sledování objemových změn

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

V rámci výzkumu bude řešeno studium fyzikálně-mechanických vlastností nově vyvíjených silikátových a polymerních materiálů s důrazem na utilizaci druhotných a odpadních surovin jakožto substituentů pojivové a plnivové složky sestávající ze surovin primárních. Snahou bude celkové zhodnocení vlivu těchto druhotných a odpadních surovin především na objemové změny v prvotních fázích hydratace a polymerace.

Mark

FAST-J-20-6423

Default language

Czech

People responsible

Hermann Radek, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)