Project detail

Vývoj nové chemicky odolné hmoty pro rubovou injektáž kanalizačních stok s využitím vybraných druhotných surovin

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Podstatou projektu je vyvinutí nové hmoty pro rubovou injektáž se zvýšenou chemickou odolností, v jejíž receptuře budou primární suroviny substituovány vybranými alternativními surovinami, a to při zachování či zlepšení sledovaných fyzikálně-mechanických a chemických charakteristik.

Mark

FAST-J-20-6402

Default language

Czech

People responsible

Figala Petr, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)