Project detail

Vývoj výplňových lehčených směsí do keramických tvarovek s využitím převážně odpadních tepelně izolačních materiálů.

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Předložený projekt se zabývá vývojem výplňové směsi do dutin keramických tvarovek za využití odpadních tepelně izolačních hmot. Směs bude sestavena na bázi odpadního drceného polystyrénu a rozvlákněné minerální vlny se silikátovým pojivem. Cílem je optimalizace vstupních surovin, zejména vymezení vhodné frakce polystyrénu, množství minerální vlny a dávky pojiva pro zajištění požadované pevnosti a mechanické odolnosti.

Mark

FAST-J-20-6356

Default language

Czech

People responsible

Průša David, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Žajdlík Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Building Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)