Project detail

Algoritmizace a příprava pro tvorbu mapy chladu města Brna

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Navrhovaný výzkum ma za cíl sestavit algoritmus pro usnadnění výpočtu potřeb chladu pro objekty města Brna. Součástí algoritmizace je využití aplikace "3D budovy na území města Brna"

Mark

FAST-J-20-6255

Default language

Czech

People responsible

Doležal Jan, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Formánek Marian, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Building Services
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)