Project detail

Faktory ovlivňující investiční náklady rodinných domů

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

On the project

Cílem výzkumu je na statisticky významné množství nabídkových cen na výstavbu rodinných domů na klíč identifikovat faktory ovlivňující nabídkové ceny rodinných domů s důrazem na vliv materiálové báze stavby a její konstrukční systém.

Mark

ÚSI-J-20-6442

Default language

Czech

People responsible

Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - fellow researcher
Hrdlička Tomáš, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

HRDLIČKA, T. Komplexní analýza trhu s dřevostavbami. Sborník příspěvků konference Junirostav. 1. Brno: Vysoké učení technické, fakulta stavební, 2021. s. 669-674. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail