Project detail

Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

Duration: 01.04.2020 — 31.12.2023

On the project

Cílem projektu je vytvoření psychologické diagnostické metody pro hodnocení grafomotorických obtíží u dětí mladšího školního věku. V současné době je diagnostika dysgrafie založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Námi vytvořený software umožní objektivní záznam a interpretaci parametrů, které souvisí s grafomotorickými obtížemi, na základě kresebného a psaného projevu dětí. Tato data, v interakci s vloženými sociodemografickými a klinickými údaji budou zpracována pomocí matematického modelování, jehož výstupem bude míra obtíží dítěte zobrazená pomocí škály. Výsledkem bude objektivní, přesnější a validní diagnostika problémů se psaním. Výstupy projektu budou: psychodiagnostická metoda a metodika jejího použití, software, publikované články v odborné literatuře a workshop.

Keywords
grafomotorické obtíže; diagnóza; software; strojové učení; online písmo

Mark

TL03000287

Default language

Czech

People responsible

Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-04-01 - 2023-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2019-10-21 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
- whole funder