Project detail

Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat

Duration: 01.05.2020 — 31.12.2023

On the project

Onemocnění s Lewyho tělísky (LBDs) je pojem označující skupinu neurodegenerativních onemocnění (tj. demenci s Lewyho tělísky a Parkinsonovu nemoc), u kterých je charakteristický patofyziologický proces akumulace synukleinu ve specifických oblastech mozku, což vede k vytváření Lewyho tělísek uvnitř neuronů a jejich následnému zániku. LBDs progredují plíživě a jsou většinou diagnostikovány v momentě, kdy neurodegenerativní proces dosáhl pokročilého stádia, ve kterém je již většina zasažených neuronů zničena. Možnost zachytit LBDs v jejich raném stádiu je rozhodující pro vývoj léčby, která by mohla proces neurodegenerace zastavit či léčit v jeho začátku. V rámci tohoto projektu využijeme komplexní multimodální analýzu za účelem identifikace prodromálních biomarkerů LBDs a k popisu patofyziologických procesů souvisejících s neurodegenerací. Tato znalost bude následně využita při tvorbě nového systému podpůrné diagnózy založeného na strojovém učení, který bude pomáhat LBDs hodnotit, diagnostikovat a monitorovat.

Keywords
Onemocnění s Lewyho tělísky; Parkinsonova nemoc; demence s Lewyho tělísky; demence u Parkinsonovy nemoci; systém podpůrné diagnózy; multimodální analýza; kvantitativní analýza; strojové učení; klinické vyšetření; elektroencefalografie; akustická analýza; aktigrafie; magnetická rezonance; transkraniální sonografie

Mark

NU20-04-00294

Default language

Czech

People responsible

Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-05-01 - 2023-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2019-06-19 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026
- whole funder