Project detail

Naučný videopořad využití výsledků projektu Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí a vliv na jejich trvanlivost

Duration: 01.01.1900 —

Mark

LP0055

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (1900-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje (2000-2003)
- whole funder

Results

ŠTUŘÍKOVÁ, Y. Provádění staveb - nedostatky. In Juniorstav 2004. Brno: Tiskárna Bekros,Brno, 2004. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail