Project detail

Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

On the project

Cílem projektu je určit vliv environmentálních certifikátů (Leed, BREAM, SB TOOL CZ) při využití různých metod oceňování nemovitostí s ohledem na vybrané fáze životního cyklu stavby. Výzkum bude zohledňovat provozní náklady těchto budov a jejich vliv na nájem administrativních budov a jejich případnou prodejní cenu. Dílčí poznatky budou přínosné pro dizertační práci navrhovatele i spoluřešitelů.

Mark

FAST/ÚSI-J-19-5824

Default language

Czech

People responsible

Cupal Martin, doc. Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - fellow researcher
Jandásková Tereza, Ing. - fellow researcher
Mrňová Zuzana, Ing. et Ing. - fellow researcher
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrdlička Tomáš, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Structural Economics and Management
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

HRDLIČKA, T.; OPÁLKOVÁ, T. Vliv certifikace budov na její cenu. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 140-144. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

OPÁLKOVÁ, T.; HRDLIČKA, T. Certifikace udržitelných budov. In Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, ÚSI VUT, 2019. s. 171-175. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

KOMOSNÁ, M.; JANDÁSKOVÁ, T.; HRDLIČKA, T.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Valuation of certified office buildings in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. 2019. p. 591-596. ISBN: 978-619-7408-89-8. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOMOSNÁ, M.; HRDLIČKA, T.; JANDÁSKOVÁ, T.; CUPAL, M. THE IMPACT OF CERTIFICATION ON THE RENTAL OF OFFICE BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC. In In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. p. 523-530. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Environmental certification of buildings and its impact on operating costs. In 11. odborná konference doktorského studia JuFoS 2019. Brno: 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; TICHÝ, J.; JANDÁSKOVÁ, T.; HRDLIČKA, T. Relation between the operating costs of buildings and environmental certification. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. p. 1-8. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOMOSNÁ, M.; HRDLIČKA, T.; JANDÁSKOVÁ, T. Sustainable buildings in recreation areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand…. Public Recreation and Landscape Protection. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2019. p. 379-383. ISBN: 978-80-7509-659-3. ISSN: 2336-6311.
Detail