Project detail

Využití moderních kompozitních materiálů ve vybraných aplikačních oblastech betonových konstrukcí

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Podstatou projektu je rozšíření využití moderních kompozitních materiálů v betonových kcích. Hlavní sledovanou aplikační oblastí jsou zejména rámové styčníky, tedy klíčové detaily, které zajišťují bezpečný přenos působících vnitřních sil navazujících prvků při zajištění duktilního chování kce v mezním stavu. Velmi důležitým aspektem projektu je i intenzivní zapojení studentů DSP a MSP do výzkumné činnosti, které jim umožní vědecký růst a osvojení si principů teoretického a experimentálního zkoumání. Podrobněji viz příloha.

Mark

FAST-S-19-5963

Default language

Czech

People responsible

Girgle František, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Bártová Denisa, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Januš Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Lagiň Juraj, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Prekopová Pavlína, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Zlámal Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; BODNÁROVÁ, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; ČAIROVIĆ, D.; MANSOUR, M. Dlouhodobé vlastnosti kompozitní výztuže při aplikaci v betonových konstrukcích. Beton TKS, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 38-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie. In Sborník ke konferenci 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; BÁRTOVÁ, D.; LAGIŇ, J.; PREKOPOVÁ, P.; ČAIROVIĆ, D. Chování otevíravých rámových styčníků vyztužených FRP výztuží. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 62-67. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠULÁK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-227-4973-2.
Detail

JANUŠ, O.; BÁRTOVÁ, D.; LAGIŇ, J.; PREKOPOVÁ, P. Soudržnost FRP výztuže při pull-out testu. In Sborník příspěvků Juniorstav 2020. Brno: 2020. s. 285-288. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů. In 16. Konference Speciální Betony. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail