Project detail

Výpočtová analýza vzniku a šíření trhlin v kvazikřehkých materiálech rozšířenou metodou konečných prvků (XFEM)

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Projekt se soustředí na výpočtové modelování kvazikřehkého chování prvků stavebních konstrukcí na bázi cementových kompozitů vlivem mechanického zatížení, otevřenou vůči zahrnutí vlivu vyztužení záměrně či nahodile orientovanými vlákny. Fyzikální model kompatibilní předpokládá zahrnutí i) elastického a plastického přetvoření, ii) vzniku trhlin, iii) šíření trhlin, vše s možností modifikace iv) vytahováním výztužných vláken, v) porušením těchto vláken.

Mark

FAST-S-19-5878

Default language

Czech

People responsible

Holešovský Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jedlička Michal, Ing. - fellow researcher
Němec Ivan, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Štekbauer Hynek, Ing. - fellow researcher
Vaněčková Adéla, Ing. - fellow researcher
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Structural Mechanics
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

HOLEŠOVSKÝ, J. Extrémní hodnoty časových řad a jejich odhady. In Matematika na vysokých školách. Praha: ČVUT v Praze a Jednota českých matematiků a fyziků, 2019. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-06621-8.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. Procedia Structural Integrity, 2019, vol. 107, no. 1, p. 328-333. ISSN: 2452-3216.
Detail

VALA, J.; JAROŠOVÁ, P.; KOZÁK, V. On the computational analysis of damage of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models. International Journal of Applied Physics, 2019, vol. 4, no. 1, p. 8-13. ISSN: 2367-9034.
Detail

POKOROVÁ, K., HOROVÁ, I. Maximum likelihood method for bandwidth selection in kernel conditional density estimate. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2019, vol. 34, no. 4, p. 1871-1887. ISSN: 0943-4062.
Detail

VALA, J. Remarks to the computational analysis of semilinear direct and inverse problems of heat transfer. In Thermophysics 2019. AIP Conference Proceedings 2170. Melville (USA): American Institute of Physics, 2019. p. 20023-1 (20023-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1917-9.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. Computational analysis of quasi-brittle fracture in fibre reinforced cementitious composites. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, vol. 107, no. 1, p. 5501-5510. ISSN: 0167-8442.
Detail

HOLEŠOVSKÝ, J.; FUSEK, M. Estimation of the extremal index using censored distributions. EXTREMES, 2020, vol. 23, no. 2, p. 197-213. ISSN: 1386-1999.
Detail

BULANTOVÁ, J.; LACHOVÁ, A. Topografické plochy v Geogebra. In Proceedings of the SLOVAK-CZECH CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS 2019. First Edition. Bratislava: vydavaťelstvo SCHK, 2019. s. 63-66. ISBN: 978-80-8208-024-0.
Detail

VALA, J. Nonlocal damage modelling of quasi-brittle composites. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 340002-1 (34002-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

TRCALA, M.; NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A. Visco-elastic-visco-plastic-damage material models for transient dynamic loading. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 7778-1 (7778-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V. K možnostem výpočtové predikce kvazikřehkého porušení cementových kompozitů rozšířenou metodou konečných prvků. In Maltoviny 2019. Brno: FAST VUT, 2019. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5816-1.
Detail

MIKEŠ, J.; BÁCSÓ, S.; BEREZOVSKI, V.; CHEPURNA, O.; CHODOROVÁ, M.; CHUDÁ, H.; FORMELLA, S.; GAVRILCHENKO, M.; HADDAD, M.; HINTERLEITNER, I.; JUKL, M.; JUKLOVA, L.; MOLDOBAEV, D.; PEŠKA, P.; RÝPAROVÁ, L.; SHANDRA, I.; SHIHA, M.; SMETANOVÁ, D.; SOBCHUK, V.; STEPANOV, S.; STEPANOVA, E.; TSYGANOK, I.; VANŽUROVÁ, A. Differential Geometry of Special Mappings. UP Olomouc Book Series - Monographs. UP Olomouc Book Series - Monographs. Olomouc: Palacký University Olomouc, ID 333149718, 2019. 674 p. ISBN: 978-80-244-5535-8.
Detail