Project detail

Studie tobermoritu za účelem tvorby srovnávací databáze pro pochopení změn v mikrostruktuře vápenosilikátových kompozitů

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Autoklávované vápenosilikátové kompozity jsou charakteristické obsahem krystalických kalcium hydrosilikátových fází. Podmínky vzniku těchto fází jsou závislé na hydrotermálním ošetření i na chemickém složení kompozitů. Při sledování a pochopení změn v mikrostruktuře kompozitů je potřeba vycházet ze základních srovnávacích informací, které nejlépe zahrnují stejné hydrotermální podmínky.

Mark

FAST-J-19-6029

Default language

Czech

People responsible

Martanová Jana, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Monitoring the effect of quartz sand replacement by amorphous silicate raw material on the microstructure of calcium silicate composites. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1580-2949.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Study of the influence of the secondary raw materials on microstructure and properties of calcium silicate composite. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 61-66. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail