Project detail

Studium možností využití vhodných druhotných surovin pro optimalizaci silikátové stříkané směsi

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Podstatou projektu je návrh a zkoušení stříkané hmoty na cementové bázi s využitím co možná největšího množství vhodných druhotných surovin jako náhrady za pojivo i plnivo. Důraz bude kladem na zachování či zlepšení fyzikálně−mechanických vlastností a chemické odolnosti cementového kompozitu. Sledovány budou zejména objemové změny, nasákavost cementového kamene, pevnost v tlaku nebo odolnost vůči působení tlakové vody či CHRL. Dosažené výsledky budou srovnány s vlastnostmi referenční hmoty bez příměsi druhotných surovin.

Mark

FAST-J-19-5987

Default language

Czech

People responsible

Figala Petr, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

FIGALA, P. Nová injektážní hmota do chemicky náročných podmínek. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2020. s. 683-688.
Detail