Project detail

MARTA

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

Default language

Czech

People responsible

Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - fellow researcher
Letavay Viliam, Ing. - fellow researcher
Šperka Svatopluk, Ing. - fellow researcher
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2018-11-07 - 2021-12-31)

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- whole funder (2019-01-01 - 2021-12-31)