Project detail

Methodology of detection of short pulses focused on range-finding

Duration: 01.03.2019 — 31.12.2020

On the project

The project is focused on the development of range-finding technology based on advanced signal processing for application in smart observation and ranging devices. The result of the research will be brought to the stage of a functional sample and immediately commercialized by MEOPTA. A wider effect is to acquire a knowledge in the field of ranging, propagation and detection of short pulses in atmosphere, and methods for high-speed DSP with an overlap to other activities of the Centre.

Mark

TN01000008/19

Default language

English

People responsible

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2019-03-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2019-01-15 - not assigned)
division-REL-SIX
- (2019-03-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1
- whole funder (2019-04-12 - 2020-12-31)

Results

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; KUBÍČEK, M.; BARCÍK, P. Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Bystřice nad Pernštejnem: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D.; KUBÍČEK, M. Study of Solid-State Photomultiplier for Ranging Applications. In 2019 Communication and Information Technologies Conference Proceedings. Liptovský Mikuláš, Slovensko: IEEE, 2019. p. 40-43. ISBN: 978-80-8040-575-5.
Detail