Project detail

Odolné sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů

Duration: 01.07.2019 — 31.12.2022

On the project

Projekt je cílen do oblasti vývoje a výzkumu nové generace sendvičových nosných prvků z progresivních kompozitních vlákny vyztužených materiálů. Předpokládá se využití konstrukčního řešení s voštinovým jádrem (souborem dutých buněk vytvořených mezi tenkými vertikálními stěnami jádra) a oboustranným tenkostěnným pláštěm z vysoce odolných kompozitních materiálů na bázi skleněných vláken. Takto navržený prvek bude dosahovat vynikajícího poměru únosnosti, resp tuhosti k hmotnosti a bude tak vhodný pro vodorovné i svislé nosné konstrukce lehkých objektů, přímo pochozí lávky, apod. Využití kompozitních materiálů zaručí vyšší odolnost prvků v agresivním, tj. především vnějším, prostředí. Součástí řešení je vývoj modulárního provedení včetně stykování.

Keywords
sendvičová konstrukce, deska, stěna, voštiny

Mark

FV40278

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2019-07-01 - 2022-12-31)
Girgle František, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-07-01 - 2022-12-31)
Šulák Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-07-01 - 2022-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2018-10-18 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder