Project detail

Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin

Duration: 01.07.2019 — 31.12.2022

On the project

Cílem projektu je vyvinutí pokročilé technologie, založené na nových materiálech pro konstrukční vrstvy železničního spodku s důrazem na vysoký podíl druhotných surovin především na bázi odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby. Cílem je nalézt vhodné druhotné suroviny, navrhnout a otestovat jejich úpravu či kombinace s primárními materiály tak, aby vznikly pokročilé materiály zvyšující chemickou odolnost a mechanicko-fyzikální vlastnosti, jako jsou např. deformační odolnost, propustnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům. Využití těchto pokročilých materiálů dojde nejen ke snížení ekologické zátěže z ukládání odpadů, ale především ke zvýšení jejich odolnosti. Tím dojde ke snížení materiálové náročnosti stavby a rekonstrukce železničních tratí, což je dlouhodobou snahou řešitele i spoluřešitele. Součástí projektu je vyvinutí a ověření unikátních technologických postupů pro zpracování výše uvedených materiálů tak, aby bylo možné jejich využití pro stanovený účel, zejména pro jejich vhodnou úpravu, která povede ke zlepšení jejich užitných vlastností a zpracovatelnosti. Součástí projektu je sestavení a ověření technologie pokládky a úpravy konstrukčních vrstev z těchto materiálů klasickými technologiemi (se sneseným kolejovým roštem). Snahou řešitelského týmu je i využití těchto pokročilých materiálů pro technologie pokládky konstrukčních vrstev bez snášení kolejového roštu (speciálními strojními linkami).

Keywords
konstrukční vrstvy; zemní těleso; železniční spodek; druhotná surovina; recyklace; kamenivo

Mark

FV40081

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2019-04-01 - 2022-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-10-09 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder