Project detail

Vývoj metod výběru charakteristických OPM reálně použitelných při postupném zavádění inteligentních sítí

Duration: 01.03.2019 — 31.12.2020

On the project

Hlavním cílem projektu je vývoj metody, která je schopna dle požadovaného účelu provést výběr/redukci měřených a komunikovaných odběrných míst s chytrými elektroměry a současně je schopna i reflektovat technické nedostatky metriky těchto elektroměrů připojovaných do distribučních sítí nízkého napětí. Údaj o měření z těchto vybraných charakteristických míst bude dostatečný pro posouzení aktuálního stavu sítě a současně bude odlehčeno zatížení komunikační cesty s cílem dopravení informací o měření do datové centrály s požadovaným zpožděním. Rozsáhlost a různorodost sítí nízkého napětí a zavádění koncepce plošného nasazení chytrých elektroměrů potvrzují, že vývoj metody bude mít prokazatelné pozitivní a inovativní dopady zejména na technicky smysluplný rozvoj Smart grids.

Description in English
The main objective of this project is the development of a method that will be capable of selection/reduction of measured and communicated delivery points/consumers with smart meters and also will be able to reflect metrics technical shortcomings of these smart meters connected to low-voltage distribution networks. Measurement data collected from these selected characteristic point will be sufficient for current network condition evaluation, while the load of the communication route transmitting measurement information with required delay to the data concentrator will be reduced. The low-voltage networks size and diversity and the concept of smart meters extensive deployment establishment prove that development of this method will have demonstrably positive and innovative impact especially on the technically meaningful Smart Grids development.

Keywords
smart meter; AMM; inteligentní sítě; distribuční síť; nízké napětí; odběrné místo; post-processing dat; odběratel

Key words in English
smart meter; AMM; smart grids; distribution network; low-voltage; delivery point; data post-processing; consumer

Mark

TJ02000006

Default language

Czech

People responsible

Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-03-01 - 2020-12-31)
Bukvišová Zuzana, Ing.
- fellow researcher (2019-03-01 - 2020-12-31)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-03-01 - 2020-12-31)
Vyčítal Václav, Ing.
- fellow researcher (2019-03-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2019-03-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- whole funder (2019-04-29 - 2020-12-31)

Results

PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; VACULÍK, J. Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 22, p. 1-25. ISSN: 1996-1073.
Detail

PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail