Project detail

Bezpečnostní monitorování řídící komunikace ICS v energetických sítích

Duration: 01.11.2019 — 31.10.2022

On the project

V projektu vytvoříme nový nástroj pro získávání provozních informací a kybernetickou ochranu chytrých distribučních soustav elektrické energie. Výsledkem projektu bude i) zajištění viditelnost informací v ICS sítích pro účely monitorování provozu, ii) návrh nových metod detekce bezpečnostních hrozeb ICS používající nejnovějších poznatků v oblasti strojového zpracování informací1 iii) vytvoření návrhu a implementace nástroje pro monitorování a bezpečnostní analýzu komunikace v prostředí ICS.

Description in English
We will create a new tool for operational network monitoring and cyber-protection of smart power distribution systems. The project will result in: i) providing visibility of information in ICS networks for operational monitoring purposes; ii) designing new ICS security detection methods using the latest knowledge in the field of information processing; iii) designing and implementing a monitoring tool for communication security analysis in ICS.

Keywords
Smart Grid; Průmyslové řídící systémy; Monitorování sít; Detekce hrozeb; Síťová bezpečnost; Profilování síťového provozu

Key words in English
Smart Grid; Industrial Control Systems, Network Monitoring, Threat Detection, Network Security, Traffic Profiling

Mark

VI20192022138

Default language

Czech

People responsible

Havlena Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Skokanová Jana, Mgr. - fellow researcher
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2018-09-20 - 2022-10-31)
Department of Intelligent Systems
- (2018-09-20 - 2022-10-31)

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- whole funder (2019-11-01 - 2022-10-31)

Results

MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; HAVLENA, V.; GRÉGR, M. Flow based monitoring of ICS communication in the smart grid. Journal of Information Security and Applications, 2020, vol. 2020, no. 54, p. 102535-102535. ISSN: 2214-2126.
Detail

MATOUŠEK, P.; HAVLENA, V.; HOLÍK, L. Efficient Modelling of ICS Communication For Anomaly Detection Using Probabilistic Automata. In Proceedings of IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management. Bordeaux: International Federation for Information Processing, 2021. p. 1-9. ISBN: 978-3-903176-32-4.
Detail

BURGETOVÁ, I.; MATOUŠEK, P. Statistical Methods for Anomaly Detection in Industrial Communication. IT-TR-2021-01, Brno: 2021. p. 0-0.
Detail

RYŠAVÝ, O.; MATOUŠEK, P. A Network Traffic Processing Library for ICS Anomaly Detection. In ECBS '21: Proceedings of the 7th Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Novi Sad: Association for Computing Machinery, 2021. p. 144-151. ISBN: 978-1-4503-9057-6.
Detail

HAVLENA, V.; HOLÍK, L.; MATOUŠEK, P. Learning Probabilistic Automata in the Context of IEC 104. IT-TR-2020-01, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2020. p. 0-0.
Detail