Project detail

Tradicionalismus v architektuře a sochařství

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Příprava volitelného předmětu / kurzu pro studenty FA VUT, propojujícího tradiční architektonický design se soudobými materiály a technologiemi, a zapojení do diskuse o tématu na domácím a mezinárodním odborném fóru (konferenční příspěvek s publikací, výstava s katalogem).

Keywords
tradicionalismus, architektura, sochařství

Mark

RP_VS/2018/10

Default language

Czech

People responsible

Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Adamec Emil, MgA.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Theory
- (2018-06-13 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury. Brno: VUTIUM, 2018. s. 1-7.
Detail

ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce. 2018.
Detail

HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 1-2.
Detail

ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Architekt, 2018, č. 2/2018, s. 88-89. ISSN: 1210-9568.
Detail

ADAMEC, E.: AUR18 - Konference Praha 2018; Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/přednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA ČVUT Praha. URL: http://www.aur-konference.cz. (workshop doktorský)
Detail

ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.;: Workshop ornament Nanning; 建筑装饰. Nanning, Čína. URL: http://emiladamec.cz/workshop-nanning-2018.pdf. (workshop zahraniční)
Detail

ADAMEC, E.: Ornament v architektuře; Výstava Ornament v architektuře - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design. FA VUT. URL: https://vimeo.com/emiladamec. (výstava tématická)
Detail