Project detail

Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brněnské diecéze

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Jedná se o společnou prezentaci naší fakulty a Diecézního muzea v Brně, u příležitosti letošních oslav stého výročí založení republiky. Prezentace je zamýšlena jako exkluzivní výstava studentských prací, dokumentující na vytipovaných sakrálních objektech Brněnska posledních sto let vývoje této architektonické disciplíny. Druhou osou výstavy je představení nejzásadnějších osobností brněnské sakrální architektury 20. a 21. století.

Keywords
sakrální architektura

Mark

RP_VS/2018/9

Default language

Czech

People responsible

Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Adamec Emil, MgA.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Bačiková Lenka, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Bulej Marek, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Doláková Pavlína, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Jetelina Martin, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Kubovič Marko, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Měřínský Michal, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Soviš Vladimír, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Tučková Markéta, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Ugwitz Martin, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Monument Care
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury. Století sakrální architektury. Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN: 978-80-214-5637-2.
Detail

Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno. (výstava tématická)
Detail