Project detail

Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brněnské diecéze

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018

On the project

Jedná se o společnou prezentaci naší fakulty a Diecézního muzea v Brně, u příležitosti letošních oslav stého výročí založení republiky. Prezentace je zamýšlena jako exkluzivní výstava studentských prací, dokumentující na vytipovaných sakrálních objektech Brněnska posledních sto let vývoje této architektonické disciplíny. Druhou osou výstavy je představení nejzásadnějších osobností brněnské sakrální architektury 20. a 21. století.

Keywords
sakrální architektura

Mark

RP_VS/2018/9

Default language

Czech

People responsible

Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2018-06-01 - 2018-12-31)
Adamec Emil, MgA.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Bačiková Lenka, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Bulej Marek, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Doláková Pavlína, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Jetelina Martin, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Kubovič Marko, Bc.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Měřínský Michal, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Soviš Vladimír, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Tučková Markéta, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Ugwitz Martin, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Monument Care
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury. Století sakrální architektury. Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN: 978-80-214-5637-2.
Detail

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; UGWITZ, M.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; BULEJ, M.; KUBOVIČ, M.; BAČIKOVÁ, L.; MĚŘÍNSKÝ, M.; JETELINA, M.: Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno. (výstava tématická)
Detail