Project detail

Proměna Brownfieldu v urbanistické struktuře města - nové funkční využití areálu Kolben - Daněk v Praze

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Práce na zvoleném příkladu nového využití průmyslového území a jeho objektů bývalé továrny Kolben - Daněk v Praze, Vysočanech dokumentuje vývoj přístupů k významnému průmyslovému dědictví a jeho potenciálu. Jedná se o souhrn procesů, jimiž po zániku původního souboru staveb tyto prostorové struktury zachováváme a nově využíváme tak, aby dále sloužily pro nové vybrané funkce.

Keywords
průmyslové dědictví, brownfield

Mark

RP_VS/2018/2

Default language

Czech

People responsible

Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Formánek Jakub, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Kuric Alexander, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Zatloukalová Denisa, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Monument Care
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)