Project detail

Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

The motivation for the CAMEB center is the exhaustion, or scarcity of non-renewable resources, both material and energy, and its impact on construction. The current trend of massive energy savings in building operation improves energy consumption significantly, but the material and energy intensity of construction grows steeply. CAMEB associates partners with such competencies that will enable better use of resources in the construction industry in the spirit of circular economy principles, particularly in the areas of materials, structures, indoor environment quality and energy and water management. These areas will be supported by modern technologies in the field of digitization, optimization, modeling and efficient process management.

Keywords
Construction; Materials; Energy; Water management; BIM; Natural resources; Indoor environment quality; Circular economy

Mark

TN01000056

Default language

English

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2020-12-31)
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Pařil Vilém, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
Detail

CAM-REB-01; Propojení softwarových komponent informačního modelu stavby a virtuální reality. (ověřená technologie)
Detail

Link