Project detail

Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

On the project

The proposed project focuses on latent heat thermal energy storage (LHTES) with a high potential for application in the building systems utilizing renewable energy sources. The suitability of various commercially available and by cooperating institutions developed phase change materials (PCMs) for LHTES in buildings will be investigated. The PCMs will be subjected to experimental investigations focusing primarily on the density of stored energy, compatibility of PCMs with the container material and the stability of thermophysical properties during thermal cycling. Furthermore, the project will focus on augmentation of heat transfer in storage containers and the evaluation of the environmental impacts of selected technologies of latent heat thermal energy storage.

Description in Czech
Navrhovaný projekt je zaměřen na problematiku akumulace tepla při změnách skupenství s vysokým potenciálem pro uplatnění v technických systémech budov využívajících obnovitelné zdroje energie. V projektu budou zkoumány komerčně dostupné a na spolupracujících pracovištích vyvinuté materiály se změnou skupenství (Phase Change Materials – PCMs), které budou vhodné jako akumulační média v zásobnících tepla. U těchto materiálů bude prováděno testování zaměřené zejména na jejich hustotu skladované energie, kompatibilitu s materiály zásobníku a stabilitu při cyklickém zatěžování. Dále se projekt bude zabývat výzkumem v oblasti zefektivnění přenosu tepla v zásobnících tepla a hodnocením environmentálních dopadů zvolené technologie akumulace tepla.

Keywords
heat storage;latent heat;building;energy;building materials

Key words in Czech
akumulace tepla;skupenské teplo;budova;energie;stavební materiály

Mark

19-20943S

Default language

English

People responsible

Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Building Structures
- (2018-04-06 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2019-01-01 - 2021-12-31)

Results

LINHARTOVÁ, V.; ŠIKULA, O.; JELÍNEK, V. Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou. Vytápění, větrání, instalace, 2019, roč. 28, č. 4, s. 162-167. ISSN: 1210-1389.
Detail

OSTRÝ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CHARVÁT, P.; KUČERÍK, J. Možnosti využití biomateriálů pro akumulaci tepla. In TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ 2019 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. TAS. Brno: Česká společnost chemická, 2019. s. 130-135. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S. Stabilita tepelně akumulačních systémů na bázi PCMs. In Zborník odborných referátov z 20. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2019. Vysoké Tatry - Štrbské Pleso: Sloveská stavebná vedecko-technická spoločnost, 2019. s. 188-191. ISBN: 978-80-973356-0-1.
Detail

OSTRÝ, M. Study on coconut oil as latent heat storage material for building applications. Proceedings of 23 rd International Conference on Advanced Materials nad Simulation, December 02-03, 2019 Barcelona, Spain. Nano Research and Applications. Barcelona: EuroSciCon, 2019. p. 35-35. ISSN: 2471-9838.
Detail

STRUHALA, K.; BANTOVÁ, S.; OSTRÝ, M. PCMs in buildings: Compatibility with container materials and analysis of environmental impacts. EnviBUILD 2019 - Buildings and Environment. International Conference, 7th November, Slovak University of Technology, Bratislava. Book of abstracts. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, 2019. p. 19-19. ISBN: 978-80-227-4959-6.
Detail

ČEKON, M.; ČURPEK, J.; SLÁVIK, R.; ŠIKULA, O. Coupled transparent insulation system with low emissivity solar absorber: An experimentally validated building energy simulation study. Science and Technology for the Built Environment, 2020, vol. 26, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2374-4731.
Detail

STRUHALA, K.; OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S. Environmental Assessment of Latent Heat Storage Technology. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
Detail

STEJSKALOVÁ, K.; OSTRÝ, M. Influence of phase change materials on thermal stability in attic rooms. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019; Albena; Bulgaria. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. p. 183-189. ISSN: 1314-2704.
Detail

OSTRÝ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CHARVÁT, P.; KUČERÍK, J. Možnosti využití biomateriálů pro akumulaci tepla. In Sborník příspěvků termoanalytického semináře TAS 2019. Brno: Česká společnost chemická, 2019. s. 130-135. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; STRUHALA, K. Tests on Material Compatibility of Phase Change Materials and Selected Plastics. MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 7, p. 1-11. ISSN: 1420-3049.
Detail

OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S. Akumulace při změnách skupenství s využitím obnovitelných materiálů. In 43. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Nové poznatky ve vědě a výzkumu z oblasti pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2019. s. 96-100. ISBN: 978-80-248-4199-1.
Detail