Project detail

REIZO - Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadů z izolačních materiálů

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

On the project

Keywords
recyklační technologie; materiálové využití odpadů; minerální vlna; pěnový polystyren; trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví

Mark

TH04030425

Default language

Czech

People responsible

Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-04-03 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder

Link