Project detail

Spektrální a prostorové mapování vlastností lokalizovaných plazmonických rezonancí v nanostrukturách zesilujících elektrické a magnetické pole

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Budeme se zabývat vlastnostmi lokalizovaných plazmonických rezonancí v kovových nanostrukturách – plazmonických anténách. Zaměříme se na plazmonické antény lokál-ně zesilující elektrické a magnetické pole, jež mají široké uplatnění v optické spektroskopii. Nanostruktury budeme vyrábět s využitím elektronové a iontové litografie. Plazmonické rezonance budou charakterizovány s využitím spektroskopie energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscence, doplněné o teoretické simulace.

Mark

FSI/STI-J-18-5225

Default language

Czech

People responsible

Horák Michal, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Kalousek Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Švarc Vojtěch, Ing.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Physical Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

KŘÁPEK, V.; KONEČNÁ, A.; HORÁK, M.; LIGMAJER, F.; STÖGER-POLLACH, M.; HRTOŇ, M.; BABOCKÝ, J.; ŠIKOLA, T. Independent engineering of individual plasmon modes in plasmonic dimers with conductive and capacitive coupling. Nanophotonics, 2020, vol. 9, no. 3, p. 623-632. ISSN: 2192-8606.
Detail